Normeringen

EN1149-5 - Antistatisch

Normering EN1149-5

Elektrostatische eigenschappen.
De standaard geeft aan of het kledingstuk aan de vereisten voldoet voor bescherming tegen statische elektriciteit. De kleding voorkomt dat door elektrostatische oplading vonken ontstaan, die brand of explosies kunnen veroorzaken.  
Deze normering beschrijft PPE-kleding die gebruikt wordt in een explosieve gevaarlijke omgeving, anders gezegd ATEX-omgeving, waarbij het gevaar bestaat dat er vonken ontstaan door de kleding welke een explosie volgens EN1149-1 (oppervlakte weerstand) en/of EN1149-3 (lading verval).

EN1149-5

Zoek uw product