EN ISO 11611 Normering

Lasnormering

EN ISO 11611 normering. Lasnormering

Bescherming bij laswerkzaamheden en aanverwante processen
Dit type beschermende kleding volgens EN ISO 11611 is bedoeld om de drager te beschermen tegen gespat (kleine spatten gesmolten metaal), kort contact met vlammen, stralingswarmte van de vlamboog, en om de kans op een elektrische schok door kortstondig, per ongeluk contact met elektrische geleiders bij spanningen tot ongeveer 100 V d.c. in normale lasomstandigheden te minimaliseren. De standaard is opgedeeld in twee klassen:
Klasse 1 - Bescherming bij lichte laswerkzaamheden en–situaties, waarbij  lagere concentraties van spatten en stralingswarmte optreden.
Klasse 2 - Bescherming bij zware laswerkzaamheden en–situaties, waarbij hogere concentraties van spatten en stralingswarmte optreden.

EN ISO 11611 Accessoires
EN ISO 11611 klasse 1 A1
EN ISO 11611 klasse 1 A1+A2
EN ISO 11611 klasse 2 A1
EN ISO 11611 klasse 2 A1+A2

Zoek uw product