HOME  >  VLAMVERTRAGEND  >  SYMBOLEN EN GEBRUIK

Vlamvertragend

SYMBOLEN EN GEBRUIK - Multinorm: Vlamwerend, antistatisch, ATEX

SYMBOLEN EN GEBRUIK

SYMBOLEN EN GEBRUIK 
De CE markering toont aan dat de kleding is getest en gecertificeerd conform the Personal Protective Equipment Directive 89/686/EEC.

LOI-waarde (Limited Oxygen Index)
De LOI-waarde geeft de bescherming van de kleding tegen ontvlambaarheid aan en moet meer dan 25 bedragen.

EN ISO 11612 Beschermende kleding – Kleding die beschermt tegen hitte en vlammen
De standaard is verdeeld in verschillende categorieën, waarbij de code letter aangeeft aan welke eisen het kledingstuk voldoet t.a.v. hitte en vlammen.
A1, A2 - Eisen voor beperkte vlamverspreiding;
A1: oppervlakte ontbranding
A
2: rand ontbranding
B (1-3) - Bescherming tegen stromingswarmte en open vuur
C (1-4) - Bescherming tegen stralingswarmte
D (1-3) - Bescherming tegen gesmolten aluminiumspatten
E (1-3) - Bescherming tegen gesmolten metaalspatten
F (1-3) - Bescherming tegen contactwarmte

IEC 61482-2 Standaard voor bescherming tegen vlamboog
De standaard beschrijft de bescherming die de veiligheidskleding biedt tegen het gevaar van thermische vlamboog in het algemeen.

EN 61482-1-2
Testmethode: Boxtest. Verdeeld in twee klassen, waarbij klasse 2 het hoogste niveau is.
Klasse 1 - Bescherming tegen vlamboog 4kA
Klasse 2 - Bescherming tegen vlamboog 7kA

EN 61482-1-1
Testmethode: Open Arc Ranking aangegeven door een waarde, ATPV-Waarde (Arc Thermal Performance Value).

EN 1149-5
Beschermende kleding –Elektrostatische eigenschappen
De standaard geeft aan of het kledingstuk aan de vereisten voldoet voor bescherming tegen statische elektriciteit.

EN ISO 11611 Veiligheidskleding voor gebruik bij laswerkzaamheden en aanverwante processen
Dit type beschermende kleding volgens EN ISO 11611 is bedoeld om de drager te beschermen tegen gespat (kleine spatten gesmolten metaal), kort contact met vlammen, stralingswarmte van de vlamboog, en om de kans op een elektrische schok door kortstondig, per ongeluk contact met elektrische geleiders bij spanningen tot ongeveer 100 V d.c. in normale lasomstandigheden te minimaliseren. De standaard is opgedeeld in twee klassen:
Klasse 1 - Bescherming bij lichte laswerkzaamheden en–situaties, waarbij  lagere concentraties van spatten en stralingswarmte optreden.
Klasse 2 - Bescherming bij zware laswerkzaamheden en–situaties, waarbij hogere concentraties van spatten en stralingswarmte optreden.

EN 13034 Typ PB[6] Veiligheidskleding ter bescherming van vloeibare chemicaliën
De norm geeft aan dat het kledingstuk beschermt tegen bepaalde chemicaliën en is onderverdeeld in categorieën en klassen.
Slijtvastheid klasse 1-6
P
erforatieweerstand klasse 1-6
Vloeistof afstotende eigenschap van het materiaal kl.1-3
P
enetratieweerstand van het materiaal tegen chemicaliën kl.1-3
V
ereisten voor scheurweerstand klasse 1-6
Vereisten voor trekweerstand klasse 1-6

EN ISO 14116 Norm voor vlamvertragende kleding.

EN 470-1 De oudere norm voor beschermende laskleding welke vervangen is door de EN ISO 11611.

GEBRUIK
Hoe belangrijk is het uw vlamvertragende kleding schoon te houden?
Het is van essentieel belang alle vlamvertragende kleding op een professionele manier te wassen volgens specifieke wasinstructies, om te voorkomen dat de beschermende eigenschappen niet door vuil worden teniet gedaan. We adviseren al onze vlamvertragende kleding industrieel te wassen. Gebruik geen zeephoudende wasmiddelen.
Hoe herstelt u een vlamvertragend kledingstuk?
Kleine beschadigingen die de karakteristieke eigenschappen van het kledingstuk niet beïnvloeden, kunnen worden hersteld met dezelfde goedgekeurde stof waar het kledingstuk van is gemaakt.
Blootstelling - Vervanging
Nadat een kledingstuk in direct contact is geweest met vlammen of sterke hittegeleiding, kan het wellicht broos en verzwakt zijn en zal om die reden moeten worden vervangen. Als de kleding is blootgesteld aan chemicaliën wat door de stof is gedrongen, normaal gesproken een devaluatie van de bescherming van de kleding, zult u zorgvuldig moeten overwegen of de kleding vervangen moet worden.
Kan de vlamvertragende kleding worden voorzien van logo’s en borduringen?
Volgens de voorschriften van de norm EN ISO 11612 dienen logo’s, emblemen, badges en reflectiemateriaal welke aan de buitenzijde van de stof worden aangebracht, dezelfde vlamvertragende eigenschappen te hebben als de stof van het kledingstuk. Vandaag de dag zijn vlamvertragende logo seals beschikbaar die voldoen aan de eisen van de norm ISO 15025:2000 die gelijk staat aan de norm EN ISO 11612 niveau A1. Dit is een acceptabel niveau voor vlamvertragende kleding. Als de borduring direct op de kleding wordt aangebracht, moet het zijn gemaakt van vlamvertragend garen. Beide methoden kunnen de vlamvertragende eigenschappen van de kleding negatief beïnvloeden.


 

  Laatst bekeken

  Copyright © 2018 Tranemo Workwear
  Cocrecom Webdesign
  Ecu 41, 8305 BA Emmeloord
  Tel: 31 (0)527 616534
  info@tranemo.nl